Sede electrónica

Normativa

As normas do Concello de Lugo que rexen o funcionamento da sede electrónica son as seguintes:

Normativa de Sede Electrónica: ORDENANZA REGULADORA DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE LUGO (Aprobada por Acordo do Pleno do Excmo.Concello de Lugo, en sesión celebrada o día 14 de decembro de 2009 e modificada por Acordo Plenario do 2 de febreiro de 2015. Publicada na súa redacción definitiva no BOP de 6 de xullo de 2015.

Ordenanzas Fiscais de 2007 a 2019/  
Outras Ordenanzas/  
Consultas Publicas/  

Lei 1/2016, da Comunidade Autónoma de Galicia, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

O 30 de marzo de 2012, a lexislación sobre as cookies nos sitios web foi modificada. Este sitio web no utiliza cookies.

Os códigos CSV utilizados xéranse segundo o seguinte algoritmo: 

 

 Ordenanzas Fiscais de 2007 a 2019/

2007/  
2008/  
2009/  
2010/  
2011/  
2012/  
2013/  
2014/  
2015/  
2016/  
2017/  
2018/  
2019/  
 

 Outras Ordenanzas/

01_ordenanza.pdf  
01_tenzaanimais.pdf  
02_circulacion.pdf  
06_senbarreiras.pdf  
07_augasresiduais.pdf  
08_xardins.pdf  
09_contaminacionacustica.pdf  
10_textointegroma.pdf  
20090428_edicto_parcial_ordenaza_saf.pdf  
2013_105_prevencion_extincion.pdf  
2013_ordcomunicacionobrasmenores.pdf  
e.d._parcela_s_gandaras_-_sen_datos_persoais.pdf  
ed_agregacionue06-041511_peprilugo_firmado.pdf  
mod._e.d._parcela_h4_gandaras-sen_datos_persoais_0.pdf  
mod._e.d._parcela_h4_planos-sen_datos_persoais.pdf  
mod._puntual_rueiro_214a_-_sen_datos_persoais.pdf  
nnn_vendavehiculos_ordenanzareguladora.pdf  
normativa.html  
ordenanzamedioambiente.pdf  
ordenanza_de_prazas_e_mercados.pdf  
ordenanza_reguladora_da_administracion_electronica_0.pdf  
 

Consultas Publicas

00_17consultapublica-of152.pdf  
00_17consultapublica-pp406.pdf  
consulta_previa_reglamento_control_interno.pdf  
consulta_publica_sobre_a_elaboracion_de_varias_ordenanzas.pdf  
modificacion_do_regulamento_do_consello_municipal_de_cultura.pdf  
modificacion_e_actualizacion_das_ordenanzas_fiscais_e_de_prezos_publicos.pdf  
normativa.html  
 

 Ordenanzas fiscais 2007/

07ordfis106.pdf  
normativa.html  
ordenanza_fiscal_num_120.pdf  
 

 Ordenanzas fiscais 2008/

08anexos_0.pdf  
08ord400.pdf  
08ord401.pdf  
08ord402.pdf  
08ord403.pdf  
08ord404.pdf  
08ord405.pdf  
08ordfis100.pdf  
08ordfis101.pdf  
08ordfis102.pdf  
08ordfis103.pdf  
08ordfis104.pdf  
08ordfis107.pdf  
08ordfis108.pdf  
08ordfis110.pdf  
08ordfis111.pdf  
08ordfis113.pdf  
08ordfis114.pdf  
08ordfis115.pdf  
08ordfis116.pdf  
08ordfis118.pdf  
08ordfis119.pdf  
08ordfis150.pdf  
08ordfis151.pdf  
08ordfis152.pdf  
08ordfis153.pdf  
08ordfis154.pdf  
08ordfis200.pdf  
08ordfis201.pdf  
08ordfis202.pdf  
08ordfis203.pdf  
08ordfis204.pdf  
08ordfis300.pdf  
08ordfisxeral.pdf  
normativa.html  
ord112.pdf  
ord117.pdf  
ord120.pdf  
 

Ordenanzas fiscais 2009

20081224_ordenanzas_fiscais.pdf  
20081224_ordenanza_prezos_publicos.pdf  
2009_ordenazas_de_tributos_e_prezos_publicos.pdf  
normativa.html  
ordenanza_fiscal_num_106.pdf  
ordenanza_fiscal_num_155.pdf  
ordenanza_fiscal_num_156.pdf  
 

Ordenanzas fiscais 2010/

2010_100_expedicion_documentos_administrativos.pdf  
2010_101_uso_escudo_municipio.pdf  
2010_102_licenzas_aut_autotaxis.pdf  
2010_103_servizos_urbanisticos.pdf  
2010_104_apertura_establecementos.pdf  
2010_105_prezo_servizos_extincion.pdf  
2010_106_servizos_cemiterio.pdf  
2010_107_rede_sumidoiros.pdf  
2010_108_recollida_residuos.pdf  
2010_109_suministro_auga.pdf  
2010_110_vehiculos_retirada_inmo.pdf  
2010_111_aluguer_contador_auga.pdf  
2010_112_servizo_centro_dia.pdf  
2010_113_servizo_matadoiro.pdf  
2010_114_servizo_mercado.pdf  
2010_115_utilizacion_vehiculos.pdf  
2010_116_escolas_infantis.pdf  
2010_117_axuda_no_fogar.pdf  
2010_118_verquido_augas.pdf  
2010_119_dereitos_exames.pdf  
2010_120_servizo_comida_fogar.pdf  
2010_150_sistema_ora.pdf  
2010_151_aproveitamento_materiais.pdf  
2010_152_aproveitamentos_via_publica.pdf  
2010_153_aproveitamentos_especiais.pdf  
2010_154_uso_via_quioscos.pdf  
2010_155_uso_privativo_empresas_telefonia.pdf  
2010_156_uso_privativo_via_caixeiros.pdf  
2010_200_ivtm.pdf  
2010_201_imposto_incremento_valor.pdf  
2010_202_imposto_construccions.pdf  
2010_203_ibi.pdf  
2010_204_iae.pdf  
2010_300_contribucion_especiais.pdf  
2010_400_prezo_servizos_inst_deportivas.pdf  
2010_401_servizo_org_espectaculos.pdf  
2010_402_uso_inst_cei_nodus.pdf  
2010_403_uso_inst_culturais.pdf  
2010_404_venda_publicacions.pdf  
2010_ordenazas_de_tributos_e_prezos_publicos.pdf  
normativa.html  
 

 Ordenanzas fiscais 2011

2011_100_expedicion_documentos_administrativos.pdf  
2011_101_utilizacion_escudo_municipio.pdf  
2011_102_outorgamento_licenzas_autotaxis.pdf  
2011_103_servizos_urbanisticos.pdf  
2011_104_licenzas_apertura_establecementos.pdf  
2011_106_servizos_cemiterio_municipal.pdf  
2011_107_rede_sumidoiros.pdf  
2011_108_recollida_solidos_urbanos.pdf  
2011_109_subministracion_auga_potable.pdf  
2011_110_inmobilizacion_retirada_vehiculos.pdf  
2011_111_aluguer_contador_auga.pdf  
2011_112_servizo_centro_de_dia.pdf  
2011_113_servizo_matadoiro.pdf  
2011_114_servizo_mercado.pdf  
2011_115_utilizacion_vehiculos_instalacions.pdf  
2011_116_escolas_infantis.pdf  
2011_117_axuda_no_fogar.pdf  
2011_118_verquidos_augas.pdf  
2011_119_dereitos_exames.pdf  
2011_120_servizo_comida_fogar.pdf  
2011_150_sistema_ora.pdf  
2011_151_aproveitamento_sacas_materiais.pdf  
2011_152_aproveitamento_especiais_via.pdf  
2011_153_aproveitamento_especiais_entradas.pdf  
2011_154_utilizacion_via_quioscos.pdf  
2011_155_utilizacion_telefonia_mobil0.pdf  
2011_156_utilizacion_expendedores_caixeiros.pdf  
2011_200_ivtm.pdf  
2011_201_iv_terreos.pdf  
2011_202_i_construcions_instalacions_obras.pdf  
2011_203_ibi.pdf  
2011_204_iae.pdf  
2011_300_contribucions_especiais.pdf  
2011_400_instalacions_deportivas.pdf  
2011_401_servizo_organizacion_espectaculos.pdf  
2011_402_instalacions_cei_nodus.pdf  
2011_403_servizos_instalacions_culturais.pdf  
2011_404_publicacions_locais.pdf  
libro_2011.pdf  
normativa.html  
 

Ordenanzas fiscais 2012/

2012_100_expedicion_documentos.pdf  
2012_102_outorgamento_licenzas.pdf  
2012_103_servizos_urbanisticos.pdf  
2012_104_licenzas_apertura.pdf  
2012_105_prevencion_extincion.pdf  
2012_106_cemiterio_municipal.pdf  
2012_107_rede_sumidoiros.pdf  
2012_108_servizo_recollida.pdf  
2012_109_subministracion_auga.pdf  
2012_110_inmobilizacion_retirada_vehiculos.pdf  
2012_111_contador_auga.pdf  
2012_112_servizo_centro_dia.pdf  
2012_114_servizo_mercado.pdf  
2012_115_vehiculos_municipal.pdf  
2012_116_servizos_escolas.pdf  
2012_117_axuda_fogar.pdf  
2012_118_verquido_augas.pdf  
2012_119_dereitos_exames.pdf  
2012_120_servizo_fogar.pdf  
2012_121_intervencion_aperturas.pdf  
2012_150_aproveitamento_especial_via.pdf  
2012_151_aproveitamento_especial_sacas.pdf  
2012_152_aproveitamentos_via_publica.pdf  
2012_153_aproveitamentos_via_publica_entradas.pdf  
2012_154_privativa_via_publica.pdf  
2012_156_aproveitamentos_caixeiros_maquinas.pdf  
2012_200_ivtm.pdf  
2012_201_incremento_valor.pdf  
2012_202_construccion_inst_obras.pdf  
2012_203_ibi.pdf  
2012_204_iae.pdf  
2012_300_contrib_especiais.pdf  
2012_400_inst_deportivas.pdf  
2012_401_organiza_espectaculos.pdf  
2012_402_utilizacion_cei_nodus.pdf  
2012_403_instalacions_culturais.pdf  
2012_404_venda_publicacions.pdf  
libro_2012.pdf  
normativa.html  
 

 Ordenanzas fiscais 2013

2013_100_expedicion_documentos.pdf  
2013_101_utilizacion_escudo.pdf  
2013_102_outorgamento_licenzas.pdf  
2013_103_servizos_urbanisticos.pdf  
2013_104_licenzas_apertura.pdf  
2013_105_prevencion_extincion.pdf  
2013_106_cemiterio_municipal.pdf  
2013_107_rede_sumidoiros.pdf  
2013_108_servizo_recollida.pdf  
2013_109_subministracion_auga.pdf  
2013_110_inmobilizacion_retirada_vehiculos.pdf  
2013_111_contador_auga.pdf  
2013_112_servizo_centro_dia.pdf  
2013_113_servizo_galeria_tiro.pdf  
2013_114_servizo_mercado.pdf  
2013_115_vehiculos_municipal.pdf  
2013_116_servizos_escolas.pdf  
2013_117_axuda_fogar.pdf  
2013_118_verquido_augas.pdf  
2013_119_dereitos_exames.pdf  
2013_120_servizo_fogar.pdf  
2013_121_intervencion_aperturas.pdf  
2013_150_aproveitamento_especial_via.pdf  
2013_151_aproveitamento_especial_sacas.pdf  
2013_152_aproveitamentos_via_publica.pdf  
2013_153_aproveitamentos_via_publica_entradas.pdf  
2013_154_privativa_via_publica.pdf  
2013_156_aproveitamentos_caixeiros_maquinas.pdf  
2013_200_ivtm.pdf  
2013_201_incremento_valor.pdf  
2013_202_construccion_inst_obras.pdf  
2013_203_ibi.pdf  
2013_204_iae.pdf  
2013_300_contrib_especiais.pdf  
2013_400_inst_deportivas.pdf  
2013_401_organiza_espectaculos_0.pdf  
2013_402_utilizacion_cei_nodus_0.pdf  
2013_403_instalacions_culturais_0.pdf  
2013_404_venda_publicacions_0.pdf  
2013_405_escola_musica_0.pdf  
libro_2013.pdf  
normativa.html  
 

 Ordenanzas fiscais 2014

anexo1-2014_0.pdf  
anexo2-2014_0.pdf  
anexo3-2014_0.pdf  
normativa.html  
of000.pdf  
of100.pdf  
of101.pdf  
of102.pdf  
of103.pdf  
of104.pdf  
of105.pdf  
of106.pdf  
of107.pdf  
of108.pdf  
of109.pdf  
of110.pdf  
of111.pdf  
of112.pdf  
of113.pdf  
of114.pdf  
of115.pdf  
of116.pdf  
of117.pdf  
of118.pdf  
of119.pdf  
of120.pdf  
of121.pdf  
of150.pdf  
of151.pdf  
of152.pdf  
of153.pdf  
of154.pdf  
of156.pdf  
of200.pdf  
of201.pdf  
of202.pdf  
of203.pdf  
of204.pdf  
of300.pdf  
opp400.pdf  
opp401.pdf  
opp402.pdf  
opp403.pdf  
opp404.pdf  
opp405.pdf  
ordenanzas2014_0.pdf  
 

Ordenanzas fiscais 2015

anexo_01_1.pdf  
anexo_02_1.pdf  
anexo_03_1.pdf  
normativa.html  
ordenanzas_tributos_0.pdf  
ordenanza_xeral.pdf  
ordfis100.pdf  
ordfis101.pdf  
ordfis102_0.pdf  
ordfis103.pdf  
ordfis104.pdf  
ordfis105.pdf  
ordfis106.pdf  
ordfis107.pdf  
ordfis108.pdf  
ordfis109.pdf  
ordfis110.pdf  
ordfis111.pdf  
ordfis112.pdf  
ordfis113.pdf  
ordfis114.pdf  
ordfis115.pdf  
ordfis116.pdf  
ordfis117.pdf  
ordfis118.pdf  
ordfis119.pdf  
ordfis120.pdf  
ordfis121.pdf  
ordfis150.pdf  
ordfis151.pdf  
ordfis152.pdf  
ordfis153.pdf  
ordfis154.pdf  
ordfis156.pdf  
ordfis200.pdf  
ordfis201.pdf  
ordfis202.pdf  
ordfis203.pdf  
ordfis204.pdf  
ordfis300.pdf  
ordfis400.pdf  
ordfis401.pdf  
ordfis402.pdf  
ordfis403.pdf  
ordfis404.pdf  
ordfis405.pdf  
 

 normativa/01_ordenanzasFiscais_De2007a2019/2016/

anexo1_rueiro_fiscal.pdf  
anexo2_obras_maiores.pdf  
anexo3_obras_menores.pdf  
libro_2016.pdf  
normativa.html  
ord_100.pdf  
ord_101.pdf  
ord_102.pdf  
ord_103.pdf  
ord_104.pdf  
ord_105.pdf  
ord_106.pdf  
ord_107.pdf  
ord_108.pdf  
ord_109.pdf  
ord_110.pdf  
ord_111.pdf  
ord_112.pdf  
ord_113.pdf  
ord_114.pdf  
ord_115.pdf  
ord_116.pdf  
ord_117.pdf  
ord_118.pdf  
ord_119.pdf  
ord_120.pdf  
ord_121.pdf  
ord_150.pdf  
ord_151.pdf  
ord_152.pdf  
ord_153.pdf  
ord_154.pdf  
ord_156.pdf  
ord_200.pdf  
ord_201.pdf  
ord_202.pdf  
ord_203.pdf  
ord_204.pdf  
ord_300.pdf  
ord_400.pdf  
ord_401.pdf  
ord_402.pdf  
ord_403.pdf  
ord_404.pdf  
ord_405.pdf  
ord_xeral.pdf  
 

normativa/01_ordenanzasFiscais_De2007a2019/2017/

anexo1_rueiro_fiscal.pdf  
anexo2_obras_maiores.pdf  
anexo3_obras_menores.pdf  
libro_2017_2.0_0.pdf  
normativa.html  
ord_100_1.1.pdf  
ord_101_1.1.pdf  
ord_102_1.1.pdf  
ord_103_2.0.pdf  
ord_104_1.1.pdf  
ord_105_1.1.pdf  
ord_106_2.0.pdf  
ord_107_1.1.pdf  
ord_108_2.0.pdf  
ord_109_2.0.pdf  
ord_110_1.1.pdf  
ord_111_1.1.pdf  
ord_112_1.1.pdf  
ord_113_1.1.pdf  
ord_114_2.0.pdf  
ord_115_1.1.pdf  
ord_116_1.1.pdf  
ord_117_1.1.pdf  
ord_118_1.1.pdf  
ord_119_1.1.pdf  
ord_120_1.1.pdf  
ord_121_2.0.pdf  
ord_150_1.1_0.pdf  
ord_151_1.1.pdf  
ord_152_2.0.pdf  
ord_153_1.1.pdf  
ord_154_1.1.pdf  
ord_156_1.1.pdf  
ord_200_2.0_0.pdf  
ord_201_2.0.pdf  
ord_202_2.0.pdf  
ord_203_2.0.pdf  
ord_300_1.1.pdf  
ord_400_1.1.pdf  
ord_401_1.1.pdf  
ord_402_1.1.pdf  
ord_403_2.0.pdf  
ord_404_1.1.pdf  
ord_405_1.1.pdf  
ord_406_1.0.pdf  
ord_xeral_1.1.pdf  
 

normativa/01_ordenanzasFiscais_De2007a2019/2018/

libro_2018.pdf  
normativa.html  
ord2018_120_1.0.pdf  
ord2018_203_1.0.pdf  
ord2018_405_1.0.pdf  
ord2018_xeral_1.0.pdf  
ord_100_1.11.pdf  
ord_101_1.11.pdf  
ord_102_1.11.pdf  
ord_103_2.01.pdf  
ord_104_1.11.pdf  
ord_105_1.11.pdf  
ord_106_2.01.pdf  
ord_107_1.13.pdf  
ord_108_2.01.pdf  
ord_109_2.01.pdf  
ord_110_1.11.pdf  
ord_111_1.11.pdf  
ord_112_1.11.pdf  
ord_113_1.11.pdf  
ord_114_2.01.pdf  
ord_115_1.11.pdf  
ord_116_1.11.pdf  
ord_117_1.11.pdf  
ord_118_1.11.pdf  
ord_119_1.11.pdf  
ord_121_2.01.pdf  
ord_150_1.1_01.pdf  
ord_151_1.11.pdf  
ord_152_2.01.pdf  
ord_153_1.11.pdf  
ord_154_1.11.pdf  
ord_156_1.11_0.pdf  
ord_200_2.0_01.pdf  
ord_201_2.01.pdf  
ord_202_2.01.pdf  
ord_300_1.11.pdf  
ord_400_1.11.pdf  
ord_401_1.11_0.pdf  
ord_402_1.11.pdf  
ord_403_2.03.pdf  
ord_404_1.11.pdf  
ord_406_1.01.pdf  
 

normativa/01_ordenanzasFiscais_De2007a2019/2019/

100_taxa_por_expedicion_de_documentos_administrativos.pdf  
101_taxa_pola_utilizacion_do_escudo_do_municipio_0.pdf  
102_taxas_polo_outorgamento_de_licenzas_e_autorizacions_de_autotaxis_e_demais_vehiculos_de_aluguer.pdf  
103_taxas_pola_prestacion_de_servizos_urbanisticos.pdf  
104_taxa_por_licenzas_de_apertura_de_establecementos.pdf  
105_taxas_polos_servizos_de_prevencion_e_extincion_de_incendios_prevencion_de_ruinas_derribas_salvamentos_e_outros_analogos.pdf  
106_taxa_pola_prestacion_de_servizos_no_cemiterio_municipal.pdf  
107_taxas_pola_prestacion_do_servizo_de_rede_de_sumidoiros_saneamento_e_depuracion_de_augas_residuais.pdf  
108_taxa_pola_prestacion_do_servizo_de_recollida_domiciliaria_de_residuos_solidos_urbanos.pdf  
109_taxas_polo_servizo_municipal_de_subministracion_de_auga_potable_a_domicilio.pdf  
110_taxa_pola_inmobilizacion_retirada_deposito_e_custodia_de_vehiculos.pdf  
111_taxas_pola_prestacion_do_servizo_de_aluguer_do_contador_da_auga.pdf  
112_taxas_pola_prestacion_do_servizo_de_centro_de_dia.pdf  
113_taxa_por_prestacion_de_servizos_e_utilizacion_da_galeria_de_tiro_instalada_no_edificio_sede_da_policia_local.pdf  
114_taxas_pola_prestacion_do_servizo_de_mercado.pdf  
115_taxas_pola_utilizacion_de_vehiculos_instalacions_mobiles_e_efectos_de_propiedade_municipal.pdf  
117_taxas_pola_prestacion_do_servizo_de_axuda_no_fogar_por_parte_dos_servizos_sociais_municipais.pdf  
118_taxa_polo_verquido_de_augas_residuais_procedentes_de_cisternas_na_estacion_depuradora_de_augas_residuais_edar.pdf  
119_taxa_por_dereitos_de_exames.pdf  
120_taxas_pola_prestacion_do_servizo_de_comida_no_fogar.pdf  
121_taxa_pola_intervencion_municipal_nas_comunicacions_previas_e_declaracions_responsables_nas_aperturas_de_establecementos.pdf  
150_taxas_polo_aproveitamento_especial_da_via_publica_con_estacionamento_de_vehiculos_de_traccion_mecanica_sistema_ora.pdf  
151_taxas_polo_aproveitamento_especial_de_sacas_de_area_e_doutros_materiais_de_construcion_en_terreos_publicos_municipais_0.pdf  
152_taxas_polo_aproveitamento_especial_de_sacas_de_area_e_doutros_materiais_de_construcion_en_terreos_publicos_municipais.pdf  
153_taxas_por_aproveitamentos_especiais_da_via_publica_con_entradas_de_vehiculos_e_reservas_de_via_publica.pdf  
154_taxas_pola_utilizacion_privativa_da_via_publica_con_quioscos.pdf  
200_imposto_sobre_vehiculos_de_traccion_mecanica.pdf  
201_imposto_municipal_sobre_o_incremento_do_valor_dos_terreos_de_natureza_urbana.pdf  
202_imposto_sobre_construcions_instalacions_e_obras.pdf  
203_imposto_sobre_bens_inmobles.pdf  
300_ordenanza_xeral_de_contribucions_especiais.pdf  
400_prezo_publico_pola_prestacion_de_servizos_nas_instalacions_deportivas_e_de_recreo_municipal.pdf  
401_prezo_publico_polo_servizo_de_organizacion_de_espectaculos.pdf  
402_prezos_publicos_pola_utilizacion_das_instalacions_e_prestacion_de_servizos_do_centro_de_empresas_e_innovacion_-_centro_de_servizos_tecnoloxicos_cei-nodus.pdf  
403_prezos_publicos_pola_prestacion_de_servizos_nas_instalacions_culturais.pdf  
404_prezo_publico_pola_venda_de_publicacions_locais.pdf  
405_prezo_publico_pola_prestacion_dos_servizos_da_escola_municipal_de_musica.pdf  
406_prezo_publico_pola_prestacion_do_servizo_municipal_de_comedor_escolar_nos_centros_publicos_de_educacion_infantil_e_primaria.pdf  
normativa.html  
ord._fiscal_116_taxas_pola_prestacion_de_servizos_nas_escolas_infantis_0-3_municipais.pdf  
ord2018_204.0.pdf  
ordenanza_fiscal_xeral_2019.pdf