Sede electrónica

Data e hora

A sede electrónica do Concello de Lugo, así como o seu rexistro electrónico, réxense, para os efectos do cómputo dos prazos, pola data e a hora desta sede electrónica.

A data e hora da sede estará sempre visible na parte superior dereita da pantalla Neste sentido, para calquera trámite que se realice desde esta sede, terán validez legal a data e a hora oficiais que aquí se sinalan, e non as do equipo desde o cal se efectúa o trámite. Cabe destacar que sincronización da data e da hora da sede realízase a través do servidor co sistema NTP do Real Instituto e Observatorio da Armada (ou ROA) responsable de establecer a hora oficial en España, segundo artículo 15 del Real Decreto 4/2010, 8 de enero por el que se regula el Esquema nacional de interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica  ( ENI).

A data e hora actuais son: