Sede electrónica

Requisitos técnicos

Para garantir un uso óptimo da sede electrónica do Concello de Lugo é recomendable cumprir estes requisitos mínimos:

 • Equipos con sistema operativo Microsoft Windows.
  • Windows 7 ou superior
  • Navegador web Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 11 ou Microsoft Edge.
  • Para a sinatura electrónica é preciso instalar a aplicación AutoFirma e contar cun certificado electrónico instalado no navegador, DNIe ou outro certificado sobre tarxeta.
 • Equipos con sistema operativo Mac OS.
  • Navegador Safari, Mozilla Firefox ou Google Chrome.
  • Para a sinatura é necesario un certificado electrónico instalado no navegador, DNIe ou outro certificado sobre tarxeta (só con Firefox), sempre que teña instalada AutoFirma para Mac.
 • Equipos con sistema operativo Linux.
  • Debe empregar como navegador Mozilla Firefox ou Google Chrome.
  • Para a sinatura é necesario un certificado electrónico instalado no navegador, DNIe ou outro certificado sobre tarxeta (só con Firefox), sempre que teña instalada AutoFirma para Linux.
 • Ferramentas de visualización de ficheiros

Nas comunicacións e notificacións realizadas polo Concello utilízanse normalmente ficheiros en formato PDF (Portable Document Format). Para velos terá que ter instalado no seu PC un visualizador deste tipo de ficheiros, por exemplo Adobe Reader (gratuito).

Outro tipo de ficheiro usado frecuentemente son os documentos asinados electrónicamente en formato XAdES, que levan a extensión .xsig. Para visualizar estes ficheiros poderá descargar a utilidade Ecofirma .

A aplicación eCoFirma é unha aplicación de escritorio que permite a sinatura e validación electrónica de documentos en formato XAdES dunha maneira sinxela e rápida.

A aplicación eCoFirma, está dispoñible para a súa descarga, pero non se dará soporte informático á mesma. Recoméndase a utilización da nova aplicación Autofirma

 • Ferramenta de sinatura

AutoFirma é unhaferramenta de escritorio con interface gráfica que permite a execución de operacións de sinatura de ficheiros locais en entornos de escritorio (Windows, Linux e Mac OS). Ofrece a posibilidade de realizar sinatura en calquer tipo de documento de forma sinxela

Descargar a última versión dispoñible de Autofirma e toda a documentación asociada como as versións e manuais para os sistemas operativos referenciados

 

Instrucións para verificar a contorna de usuario:

     1. Comprobar a correcta instalación de Autofirma

          Escribir na barra de direccións do navegador a seguinte instrución: “afirma:/x”. Pinchar na tecla de “Enter”.

          Deberase abrir e pechar Autofirma inmediatamente.

          En caso de erro o navegador non interpretará a instrución e fará unha procura. Isto implica que Autofirma deberá volver instalarse correctamente no equipo. 

          

      2. Comprobar a validez do certificado de sinatura

          Acceder á seguinte dirección: https://valide.redsara.es/valide/validarCertificado/ejecutar.html

          Pulsar o botón de “Seleccionar Certificado” e seleccionar o certificado que se vai usar para asinar as peticións na Sede. Introducir o código de seguridade e pulsar “Validar”

          Se o certificado é válido mostrarase unha páxina confirmando esta validez e mostrando o contido do certificado previamente seleccionado

 

      3. Comprobar a capacidade de sinatura do certificado

          Acceder á seguinte dirección: https://valide.redsara.es/valide/firmar/ejecutar.html

          Pulsar o botón de “Asinar”.

          Abrirase automáticamente o explorador de arquivos no equipo de usuario que permitirá seleccionar o documento que se desexa anexar ao formulario da Sede.

          Inmediatamente despois solicitarase que se seleccione un certificado de sinatura. Escollerase o certificado validado no punto anterior. 

          Se o resultado da sinatura é correcto,  mostrarase unha páxina na que se amosa que o ficheiro seleccionado asinouse correctamente. 

 

         4. Comprobar a integridade dos documentos anexos

          Procederase a abrir autofirma directamente desde o equipo de usuario pulsando sobre o icono da aplicación.

          Amósase a pantalla de benvida de Autofirma.

          Arrástrase, sobre a área correspondente, un a un, os ficheiros que se desexen anexar na sede. Unha vez seleccionado pulsar sobre o botón “Firmar” e seleccionar o certificado de sinatura correspondente.

          Se o documento é válido para a sinatura,  móstrase unha pantalla na que se amosa que o proceso de  sinatura completouse de forma satisfactoria, incluindo tamén os datos do asinante.

          A continuación, pulsar sobre o botón “Ver fichero” e comprobar que o documento asinadado visualízase correctamente.