Sede electrónica

Requisitos técnicos

Para garantir un uso óptimo da sede electrónica do Concello de Lugo é recomendable cumprir estes requisitos mínimos:

 • Equipos con sistema operativo Microsoft Windows.
  • Windows 7 ou superior
  • Navegador web Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 11 ou Microsoft Edge.
  • Para a sinatura electrónica é preciso instalar a aplicación AutoFirma e contar cun certificado electrónico instalado no navegador, DNIe ou outro certificado sobre tarxeta.
 • Equipos con sistema operativo Mac OS.
  • Navegador Safari, Mozilla Firefox ou Google Chrome.
  • Para a sinatura é necesario un certificado electrónico instalado no navegador, DNIe ou outro certificado sobre tarxeta (só con Firefox), sempre que teña instalada AutoFirma para Mac.
 • Equipos con sistema operativo Linux.
  • Debe empregar como navegador Mozilla Firefox ou Google Chrome.
  • Para a sinatura é necesario un certificado electrónico instalado no navegador, DNIe ou outro certificado sobre tarxeta (só con Firefox), sempre que teña instalada AutoFirma para Linux.
 • Ferramentas de visualización de ficheiros

Nas comunicacións e notificacións realizadas polo Concello utilízanse normalmente ficheiros en formato PDF (Portable Document Format). Para velos terá que ter instalado no seu PC un visualizador deste tipo de ficheiros, por exemplo Adobe Reader (gratuito).

Outro tipo de ficheiro usado frecuentemente son os documentos asinados electrónicamente en formato XAdES, que levan a extensión .xsig. Para visualizar estes ficheiros poderá descargar a utilidade Ecofirma .

A aplicación eCoFirma é unha aplicación de escritorio que permite a sinatura e validación electrónica de documentos en formato XAdES dunha maneira sinxela e rápida.

A aplicación eCoFirma, está dispoñible para a súa descarga, pero non se dará soporte informático á mesma. Recoméndase a utilización da nova aplicación Autofirma

 • Ferramenta de sinatura

AutoFirma é unhaferramenta de escritorio con interface gráfica que permite a execución de operacións de sinatura de ficheiros locais en entornos de escritorio (Windows, Linux e Mac OS). Ofrece a posibilidade de realizar sinatura en calquer tipo de documento de forma sinxela

Descargar a última versión dispoñible de Autofirma e toda a documentación asociada como as versións e manuais para os sistemas operativos referenciados