Sede electrónica

Características dos arquivos compatibles coa sede

Os documentos que se aporten ás tramitacións que se realicen a través da sede electrónica do Concello de Lugo non poderán superar os 50 MB de forma global (isto é como resultado da suma de todos os arquivos). Se cómpre superar este volúmen, parte dos documentos deberán achegarse mediante unha instancia xenérica como documentación complementaria ao rexistro anterior. Cada documento individual non debe superar os 10 MB.

So se admiten documentos en os formatos pdf, odt, ods, doc, xls, docx, xlsx, jpg, jpeg, png, tiff, bmp, txt, xml, dwg, dxf, csv, shp, zip.