Sede electrónica

Verificación de Documentos por CSV

Todos os documentos electrónicos asinados polo Concello de Lugo posúen un Código Seguro de Verificación (CSV), que identifica, de forma única, as disposicións, actos e anuncios publicados polo Concello, e que está impreso nos documentos de forma visible.

Este código ten unha utilidade fundamental en tanto que posibilita o cotexo cun documento electrónico orixinal e convérteo nunha copia imprimible auténtica. Do mesmo xeito, permite contrastar a autenticidade de calquera documento electrónico xerado polo Concello de Lugo.

Mediante este servizo, poderase comprobar a sinatura electrónica, a integridade e a autenticidade dun documento asinado dixitalmente por quen represente ao Concello de Lugo. Só ten que introducir neste recadro o CSV que aparece impreso no documento que desexa verificar.

No caso de que o documento sexa válido, tamén terá a posibilidade de obter unha copia do orixinal en formato electrónico.

Se dispón do documento electrónico, tamén pode empregar VALIDe, o validador de sinatura electrónica do portal administracion.gob.es. Pode acceder a este servizo na seguinte ligazón.

Código CSV