Sede electrónica

Oficina de Sanidade e Consumo

Presentación

A Oficina de Sanidade e Consumo encárgase de todas aquelas funcións relacionadas coa saúde da cidadanía e os dereitos das consumidoras e consumidores, que sexan de competencia municipal.

En materia de consumo, realiza funcións fundamentalmente de información, axuda e asesoramento a consumidores e usuarias e usuarios para o axeitado exercicio dos seus dereitos, a través da Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC).

En materia de sanidade, realiza campañas de protección da saúde e leva a cabo as actuacións necesarias para o control de pragas urbanas.

Servizos que prestamos

Sanidade

 • Planificamos e realizamos campañas de desratización, desparasitación e desinfección en rúas, prazas, parques, xardíns e edificios municipais.
 • Planificamos e realizamos campañas dirixidas á protección da saúde pública.
 • Coordinamos cos servizos de limpeza urbana.
 • Vixiamos os establecementos de hostalería e alimentación.
 • Controlamos as condicións hixiénico-sanitarias no mercado de venda ambulante do Parque da Milagrosa.
 • Recepcionamos e remitimos ó organismo correspondente da documentación referente ao traslado de animais, guías de orixe e sanidade pecuaria.

OMIC

 • Informamos e orientamos ás consumidoras e ós consumidores, así como ás usuarias e usuarios, para o axeitado exercicio dos seus dereitos, facilitando a comprensión e utilización da información.
 • Atendemos e xestionamos as reclamacións, queixas e denuncias por parte das consumidoras e dos consumidores e remitimos as mesmas ás entidades ou organismos correspondentes para a súa resolución. As queixas, reclamacións e denuncias pódense presentar presencialmente, telematicamente, por correo postal e por fax.
 • Realizamos campañas de educación e formación en materia de consumo e campañas divulgativas de interese para a formación e a defensa da consumidora e do consumidor.
 • Orientamos a consumidoras, consumidores, usuarias e usuarios sobre os enderezos e as principais funcións doutros centros públicos ou privados, de interese para elas e eles.
 • Mediamos entre a consumidora ou o consumidor e a empresa, ofrecendo diálogo que axude na procura dunha solución satisfactoria.
 • Apoiamos ó sistema de Arbitraxe de Consumo mediante a realización de campañas de concienciación e o fomento das adhesións ó sistema entre as empresas.
 • Controlamos e vixiamos nos mercados de venda ambulante, sobre exposición de prezos ó público.
 • Colaboramos coas asociacións de consumidoras e consumidores.

Os nosos compromisos

Sanidade

 • Remitir ó organismo correspondente a documentación referente ao traslado de animais, guías de orixe e sanidade pecuaria no prazo máximo de 1 día hábil.
 • Realizar campañas de desratización na cidade todas as semanas, completando catro actuacións anuais completas e 2 campañas de choque ó ano.

OMIC

 • Ofrecer información e orientación ás consumidoras, consumidores, usuarias e usuarios de maneira eficiente e correcta, no momento en que se solicita. No caso de non ser posible, tomaremos o seu teléfono e porémonos en contacto coa persoa interesada no prazo de 1 día hábil.
 • Xestionar de forma inmediata as reclamacións, queixas e denuncias presentadas.
 • Remitir ós organismos correspondentes para a súa resolución as reclamacións, queixas e denuncias presentadas, no prazo máximo de 1 día hábil.

Seguimento dos compromisos

Sanidade

 • Número de expedientes referentes ao traslado de animais, guías de orixe e sanidade remitidos ó organismo correspondente no prazo de 1 día hábil; e porcentaxe sobre o total.
 • Número de actuacións de desratización realizadas anualmente na cidade.
 • Número de campañas de choque realizadas anualmente na cidade.

OMIC

 • Número de consultas presenciais atendidas no momento e porcentaxe sobre o total.
 • Número de consultas telefónicas atendidas no momento e porcentaxe sobre o total.
 • Número de reclamacións, queixas e denuncias xestionadas no momento e porcentaxe sobre as presentadas.
 • Número de reclamacións, queixas e denuncias remitidas ós organismos correspondentes para a súa resolución no prazo de 1 día hábil e porcentaxe sobre as presentadas.

Onde estamos

Centro de Servizos Municipais Ronda da Muralla, 197 - Baixo 27002 Lugo

Horarios de atención ao público

Luns a venres laborables, de 9:00 a 14:00

Para contactar connosco

Tel. 982 297 272 / 982 297 273 Fax 982 297 373 omic@lugo.gal www.lugo.es

Envíanos a túa opinión

Queremos mellorar día a día a nosa xestión. Por isto, necesitamos coñecer a túa opinión e suxestións sobre os servizos que prestamos. Agradecémosche que nola fagas chegar a través do Buzón do Cidadán